Dead Men Left

Friday, October 14, 2005

Harold Pinter wins Nobel Prize

Surprisingly. To celebrate:

Hallelujah!
Het werkt.
We hebben er de stront uitgeschoten.

We hebben de stront opnieuw in hun eigen kont geschoten.

Het werkt.
We hebben er de stront uitgeschoten,
Ze zijn in hun eigen stront gestikt!

Hallelujah.
Loof God voor al het goede.

We hebben hen in de klotestront geschoten.
Ze eten hem op.

Loof God voor al het goede.

We hebben hun ballen aan flarden geschoten,
Aan flarden.

We hebben het gefikst.

Nu wil ik dat je naar me toe kamt en me op de mond kust.


It looks even more obscene in Dutch.